Niet vergeten: komende vrijdag (17 maart) vindt de Algemene Vergadering van onze vereniging plaats. Die vergadering is verplicht voor alle leden die ouder zijn dan 16 jaar. Het bestuur vraagt om extra moeite te doen om aanwezig te zijn. 

Kan je je echt niet vrijmaken? Schrijf dan een volmacht uit en geef die mee aan een ander lid.